تاریخ جلسات نقد عکس

تاریخ های نقد عکس نیم سال اول 1397 انجمن عکاسان
18 اردیبهشت آقای امیدی
1 خرداد آقای ابراهیمی
22 خرداد خانم الناز حمیدی
5 تیر آقایان صفری و نویدفر
19 تیر آقای حیدری
2 مرداد آقای مهدی خدادایان
16 مرداد آقای شاپور رستمی

همچنین برای تاریخ های 30 مرداد، 13 شهریور و 27 شهریور اعضایی که تمایل دارند در تاریخ های مذکور برای نمایش آثار خود ثبت نام نمایند

انجمن عکاسان کرمانشاه تنها انجمن رسمی عکاسی است که زیر نظر اداره کل ارشاد اسلامی با شماره ثبت 949 و شناسه ملی 14005248300 ثبت گردیده است .

آدرس : کرمانشاه میدان غدیر مجتمع شهید آوینی انجمن عکاسان کرمانشاه

تلفن تماس با انجمن 09184597215

Scroll to Top