برنامه هفتگی 30 مرداد

جلسه هفتگی انجمن عکاسان روز سه‌شنبه 30 مرداد ساعت 17 برگزار می گردد، موضوع جلسه ادامه آموزش نقد عکس می باشد

جلسه هفتگی 22 خرداد

جلسه هفتگی انجمن عکاسان روز سه‌شنبه 22 خرداد ساعت 16 برگزار می گردد، موضوع جلسه نمایش و برسی آثار خانم الناز حمیدی می باشد.

برنامه هفتگی انجمن 26 مرداد

جلسه هفتگی انجمن عکاسان کرمانشاه روز سه شنبه 26 مرداد ساعت 17:30 برگزار میگردد و موضوع جلسه نقد و برسی آثار خانم فهیمه لرستانی میباشد 

کمیته آموزش انجمن عکاسان

برنامه هفتگی انجمن 12 مرداد

جلسه هفتگی انجمن عکاسان کرمانشاه روز سه شنبه 12 مرداد ساعت 17:30 برگزار میگردد و موضوع جلسه نقد و برسی آثار خانم رکسانا رادملکشاهی میباشد 

کمیته آموزش انجمن عکاسان

برنامه های انجمن برنامه هفتگی انجمن 15 تیر

جلسه هفتگی انجمن عکاسان کرمانشاه روز سه شنبه 15 تیر ساعت 16:30 برگزار میگردد و موضوع جلسه نقد و برسی آثار آقای سید امیرحسین میرمعینی میباشد 
کمیته آموزش انجمن عکاسان

انجمن عکاسان کرمانشاه تنها انجمن رسمی عکاسی است که زیر نظر اداره کل ارشاد اسلامی با شماره ثبت 949 و شناسه ملی 14005248300 ثبت گردیده است .

آدرس : کرمانشاه میدان غدیر مجتمع شهید آوینی انجمن عکاسان کرمانشاه

تلفن تماس با انجمن 09184597215

Scroll to Top