خرید عکس

مالکیت معنوی و مادی عکسی که برای فروش ارائه می گردد باید در اختیار عکاس است . در غیر اینصورت هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از پخش و فروش عکس بر عهده کاربر ارائه دهنده آن است و سایت هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

خریدار باید به توضیحات مربوط به عکس در هنگام انتخاب دقت نماید . بدیهی است که فروشنده نسبت به شرایط و توضیحاتی که درج کرده است تعهد دارد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی فراتر از شرایطی که فروشنده متعهد شده است را ندارد.

خریدار پس از انتخاب عکس می بایست فرم خرید عکس را کامل نماید .

بعد از تایید سفارش با خریدار تماس حاصل می شود و پس از واریز مبلغ درج شده و تایید واریز ، عکاس موظف است حداکثر ظرف 48 ساعت فایل عکس با ابعاد اصلی را برای خریدار ارسال نماید در غیر این صورت مبلغ اخذ شده به خریدار عودت داده می شود .

فرم خرید عکس 

Scroll to Top